0914.068.115 - Mr Lộc
locphatpccc@gmail.com

Khách hàng

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Stt Thông tin khách hàng
3  CÔNG AN HUYỆN M’DRẮK
4  NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐĂKLĂK
5  NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐĂKNÔNG
6  NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH ĐẮLẮK
7  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮKLẮK
8  NGÂN HÀNG TMCP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MHB
9  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮKLẮK
10 NGÂN HÀNG TMCP VIETTINBANK
11  BỘ CHỈ HUY QUÂN  SỰ TỈNH ĐẮKNÔNG
11  NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐĂKLĂK
12  NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
13  CÔNG TY CÀ PHÊ PHƯỚC AN
14  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
15  NHÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH ĐẮKLẮK
16  CÔNG AN THỊ XÃ BUÔN HỒ
17  CÔNG TY CAO SU ĐẮKLẮK
18  BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮKLẮK
19  VIỄN THÔNG ĐẮKLẮK
20  CHI NHÁNH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BIỆT ĐIỆN
1